Uldis Zuters

GLEZNAS

„Mana Ainava”

Es par sevi un šo nelielo izstādi...

Mani sauc ULDIS ZUTERS. Esmu lauku bērns, dzimis 1941.gada 7.septembrī Rīgas apriņķa Sidgundas pagastā. Arī sākumizglītību ieguvu Sidgundas pamatskolā. Turpmākais dzīves ceļš diezgan tradicionāls manas paaudzes māksliniekiem – J. Rozentāla mākslas vidusskola un Latvijas Mākslas akadēmija, kuru absolvēju 1969.gadā. Pēc akadēmijas beigšanas kļūstu par jelgavnieku.

Taču mana radošā biogrāfija izveidojas tā, ka pa īstam glezniecībai atraisos tikai reizē ar tautas atmodu, tad (1991) tieku uzņemts arī Latvijas Mākslinieku savienībā.

Šai izstādei lielākoties izvēlējos pēdējo gadu darbus, jo patlaban es esmu tieši tāds – gleznoju to, ko redzu un jūtu (galvenokārt ainavas), nemēģinot mākslīgi radīt sarežģītas koncepcijas un izmantot dažādus efektus. Domāju, ka mana glezniecība ir vienkārša. Vislabāk jūtos plenērā, vairums manu darbu radušies, gleznojot noskaņas, tverot pārejas mirkļus dabā. Mans laiks ir rīts, vakars, pavasaris un rudens. Īpaši rudens, kad patīk būt vienam, izjūtot rezignāciju tiklab dabā, kā savā sirdī, nostaļģiju pēc tā, kas varēja būt, pēc nepiepildītā, ilgas un cerības uz pavasari, kad viss atkal sākas no jauna...

Uldis Zuters

2011.gada nogalē