Uldis ZutersMani sauc ULDIS ZUTERS. Esmu lauku bērns, dzimis 1941.gada 7.septembrī Rīgas apriņķa Sidgundas pagastā. Arī sākumizglītību ieguvu Sidgundas pamatskolā. Turpmākais dzīves ceļš diezgan tradicionāls manas paaudzes māksliniekiem – J. Rozentāla mākslas vidusskola un Latvijas Mākslas akadēmija, kuru absolvēju 1969.gadā. Pēc akadēmijas beigšanas kļūstu par jelgavnieku.

Taču mana radošā biogrāfija izveidojas tā, ka pa īstam glezniecībai atraisos tikai reizē ar tautas atmodu, tad (1991) tieku uzņemts arī Latvijas Mākslinieku savienībā.